قوانین و مقررات وبسایت فروشگاه ما به شرح زیر می باشد :

لطفا در حین خرید خود دقت کنید چون جنس شما که بسته بندی می شود در به منزل می آید به هیچ عنوان دیگر نمی توانید آن جنس را عوض یا تغییر بدهید مگر اینکه اون جنس با فاکتور شما مغایرت داشته باشد .

ما طریق حساب کردن فرستادنمون این می باشد که بستگی به منطقه شما دارد که منطقه داروخانه منطقه10می باشد و به صورت جداگانه پول مسافت از شما میگیریم پس هزینه پیک با مشتری عزیز می باشد.

هزینه کالا شما به صورت کارت به کارت می باشد که رسید برای ما ارسال میکنید و به داروخانه فرهام تماس حاصل فرمایید تا خرید خود را پیگیری کنید.